Elektrická přípojka

Zavedení elektrické energie do domu (na pozemek) se realizuje pomocí elektrické přípojky nízkého napětí, která je definována od rozvodného vedení (odbočka, transformátorová stanice aj.) do přípojkové skříně (hlavní domovní skříň, hlavní kabelová skříň).

Pro každý objekt se zřizuje jen jeden přípoj.

Proto, abychom si dovedli elektrický proud do domácnosti, je nutné navštívit příslušnou pobočku energetické společnosti a podat„Žádost o připojení k distribuční soustavě“ (uvádí se druh, velikost odběru kvůli příkonu stavby). Po podání a přislíbení vyhovění, je nutné požádat o vypracování projektové dokumentace, kterou za úplatu vyhotoví oslovená distribuční společnost, popř. požádáme jiného kvalifikovaného pracovníka. Po zpracování dokumentace se dá žádost o územní řízení či stavební povolení na stavebním úřadě, a poté se čeká na vyrozumění, potřebné k realizaci.
 

Přípojku do 50 metrů hradí poskytovatel

Tyhle úkony nebudou nutné, když máme štěstí a náš dům nevyžaduje přípoj delší než 50 metrů (v tomhle případě si distribuční síť vyřizuje vše sama) a nám pak jen stačí podepsat smlouvu o „Připojení uživatele k distribuční soustavě“, do které je nutné uvést naše identifikační údaje, datum připojení, dobu platnosti, způsob hrazení a podmínky připojení.
Způsoby provedení se liší většinou dle umístění hlavní sítě, či zástavby domu. Nejčastěji se provádí vrchní přívod (vodiče jsou uloženy na sloupech ) nebo kabelový (vodiče leží v zemi).
Rozvod elektřiny po domě se provádí ze zmiňované hlavní domovní skříně, která by se měla umisťovat na otevřeném prostranství (oplocení, fasáda domu), respektive na místo, kde je snadný přístup. Samotná skříň musí obsahovat příslušné pojistky a být uzavřena uzamykatelnými dvířky se značkou dle státní normy.
Vlastníkem přípojky se dle platného zákona stává osoba, která investovala do zřízení elektrické přípojky nízkého napětí (v našem případě my jako žadatel).
Zřízení přípojky do délky 50 metrů, od roku 2005, hradí sám poskytovatel služeb. Nad 50 metrů celou výstavbu hradí žadatel. Její cena se pohybuje od 700Kč do 1200 Kč za metr běžný + každý nový žadatel hradí sumu ve výši 1000 Kč za příkon, dle zákona.
Při zřizování v již zastavěném území nemusí rozvodná soustava vyhovovat, a proto je poskytovatel energie povinen síť rozšířit, ovšem na naše náklady, což se musí také započítat do celkového rozpočtu stavby.
 

Pojistkové skříně

Pojistková nebo také přípojková skříň slouží k jištění domovních přípojek v sítích NN a pro připojení kabelové elektrorozvodné sítě k odběrnému místu. Přípojkové skříně jsou určeny pro připojení kabelů do průřezu 50 mm2 na přívodu u koncového připojení nebo do 240 mm2 u průběžného (smyčkového) připojení. Pojistková skříň je dodávána s vnitřní výzbrojí, ale neobsahuje pojistkové vložky. Přípojkové skříně pro montáž na sloup je možné upevnit pomocí pásky Bandimex nebo jiného systému pro uchycení na sloup. Přípojková skříň je ve většině případů majetkem distribuční společnosti (ČEZ, E.ON,PRE), která pojistkové skříně zároveň tedy dodává a spravuje. Majitel odběrného místa však může pořídit příslušnou přípojkovou skříň na vlastní náklady a distribuční společnost je pak povinna takovouto skříň převzít do provozu.
 

Elektroměrové rozvaděče nad 80A

Elektroměrové rozvaděče s elektroměrem nad 80A jsou rozvaděče pro nepřímé měření odběru elektrické energie. Rozvaděče pro nepřímé měření jsou tedy vhodné především pro výrobní objekty s odběrem elektřiny vyšším, než standardně dovoluje distributor v místě připojení pomocí přímého měření. Protékající proud převádí měřící transformátory (MTP) na proud nižší, jež následně protéká elektroměrem. Elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření je v samostatném provedení tvořen dvojicí pevně spojených skříní. Lze ho také kombinovat s přípojkovou skříní. Vzhledem k individuálním požadavkům na způsob měření a připojení v místě odběru jsou elektroměrové rozvaděče pro nepřímé měření vždy vyráběny zakázkově na základě poptávky.